Instalacje elektryczne


Bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży elektrycznej oferujemy Inwestorom i Generalnym Wykonawcom pełną obsługę ( doradztwo, projektowanie, wykonawstwo, serwis) w zakresie wykonania kompletnej instalacji elektrycznej NN i SN.

W ramach instalacji elektrycznych wykonujemy prace takie jak:

  • Wykonanie tras kablowych
  • Montaż instalacji 230/400V
  • Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego (centralna bateria, monitoring opraw)
  • Prefabrykacja oraz montaż rozdzielni elektrycznych NN, ŚN, automatyki
  • Prace ziemne – oświetlenie zewnętrzne, przyłącza energetyczne
  • Instalacja odgromowa
  • Pomiary instalacji elektrycznej
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny