Instalacje SAP, DSO, Oddymianie


Specjalizujemy się w realizacji instalacji przeciwpożarowych budynków wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania takich firm jak: SCHRACK SECONET, BOSCH, POLON ALFA. Nasza firma posiada wykwalikowaną kadrę pracowników prowadzących również prace serwisowe i konserwacyjne systemów SAP, DSO i Oddymiania.

Instalacje sygnalizacji alarmu pożaru ( SAP ), umożliwiają wykrycie pożaru w początkowej jego fazie, jeszcze przed pojawieniem się otwartego ognia. Dzięki instalacji można szybko i precyzyjnie zlokalizować zagrożenie, wskazać miejsca jego powstania, powiadomić o niebezpieczeństwie najbliższe otoczenie, a przez system monitoringu pożarowego państwową straż pożarną, często również automatycznie uruchomić pozostałe systemu p.poż takie jak System Oddymiania, System Gaszenia Gazem, DSO.

Nasze przedsiębiorstwo posiada bogate doświadczenie w realizacji dużych inwestycji zabezpieczonych system SAP m.in. Filharmonia Świętokrzyska w Kielcach, Budynek CENT II etap II ( Kampus Uniwersytetu Warszawskiego). Zatrudniamy wyszkolona kadrę inżynierów posiadających certyfikaty projektowania, konfiguracji, uruchamiania i serwisu dla najnowocześniejszym systemów SAP producentów działających na polskim rynku.

Zapewniamy Generalnemu Wykonawcy i Inwestorowi doradztwo na etapie realizacji pozwalając bezproblemowo wykonać instalację zgodnie z obowiązujący przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego w budynkach.